Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WiK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 1, 83-000 Pruszcz Gdański

 

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Pruszczu Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.wik-pruszczgd.naszbip.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.

 

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.05.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.05.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej wik@home.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 682 20 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Budynek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.  zlokalizowany jest w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 1, posiada wejście główne do którego można dostać się wprost z poziomu terenu.
 2. Układ budynku funkcjonalny i przestrzenny, został zaprojektowany i zorganizowany w taki sposób, aby umożliwić użytkowanie go przez osoby niepełnosprawne oraz przyjmowanie interesantów na poziomie przyziemia.
 3. Na kondygnacji przyziemia zaprojektowano podjazd przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych, pokój rozmów oraz sanitariat dla interesantów dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Wśród miejsc parkingowych dla interesantów jedno miejsce przewidziano dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną droga po chodniku.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 557
Utworzono dnia: 14.05.2020

Historia publikacji

 • 14.05.2020 13:12, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności